Classes
Functional Training
Choose other class
 • Aikido
 • Boxing
 • Brazilian Jiu-jitsu
 • Functional Training
 • German Ju-jutsu
 • Judo
 • Kids
 • Kombatan
 • LadyThai
 • Mixed Martial Arts
 • Modern Mano Mano
 • Submission Wrestling
 • Thai Boxing

Functional Training

Instructors

Mika
Petra

Training for all

 • Tue 17:00 - 17:45
 • Thu 17:00 - 17:45