Lajit
Aikido
Valitse toinen laji
 • Aikido
 • Brasilialainen Jujutsu
 • Junnut
 • Kehohuolto
 • Kombatan
 • Lukkopaini
 • Modern Mano Mano
 • Nyrkkeily
 • Saksalainen Ju-jutsu
 • Thai Boxing
 • Toiminallinen harjoitus
 • Vapaaottelu

Aikido

Aikidon kehitti Morihei Ueshiba monien eri lajien pohjalta uudenlaiseksi budolajiksi.Aikidolle ominaista on hyökkääjän voimaan ja liikkeeseen mukautuminen ja sen hyväksikäyttö ohjaamalla hyökkäys pois itsestä. 

Sana aikidō muodostuu kolmesta kanji-merkistä:

合 ai : Harmonia
気 ki : Elämän energia, universaali voima Ki
道 dō : Tie

Ueshiba painotti opetuksessaan myös lajin henkisiä puolia ja pyrkimystä rauhaan. Jo Ueshiban elinaikana aikido jakautui useisiin eri tyylisuuntiin. 

Tyylisuunnat:

Salilla harjoitellaan Ki no Kenkyukai Association Internationalen aikidoa. Harjoitteissa ja tekniikoissa painoitetaan luonnollista liikkumista, omaa tasapainoa sekä mielenhallintaa. 

Lajin pääopettajana toimii Kenjiro Yoshigasaki. Yoshigasakin pyrkimyksenä on ollut selkeyttää ja maanläheistää japanilaista uskonnollis-filosofista käsitteistöä niin, 
että se olisi länsimaisille harjoittelijoille helpommin omaksuttavaa. Hän on myös pyrkinyt kehittämään yhä selkeämmän ja yksinkertaisemman tavan soveltaa aikidoharjoittelun tuomia taitoja jokapäiväiseen elämään.

Yksi euroopan pääopettajista on Giuseppe Ruglioni joka vierailee suomessa kahdesti vuodessa pitämässä aikidoseminaarin. Salin opettaja on vyönsa graduoinut Giuseppe Ruglionille.

Harjoittelussa pyrkimys harmoniaan näkyy tekniikoiden pehmeydessä - aikidossa vastustajaa ei pyritä vahingoittamaan. Tässä painotetaan tekniikantekijän vastuuta, liiallisen voimankäytön välttämistä. 
Se että jokin asia on mahdollista ei tarkoita että se on moraalisesti tai edes laillisesti sallittua. Aikido onkin laillinen tapa huolehtia omasta turvallisuudesta. 

Tekniikka harjoitukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään, Hitori-wazat (yksin tehtävät tekniikat), Kumi-wazat (parin kanssa tehtävät tekniikat) sekä Tsuzuki-wazat jotka ovat monen tekniikan jatkuvan liikkuvia sarjoja.
Tekniikoita harjoitellaan myös puisen puukon (tanto), puukepin (jo) sekä puumiekan (bokken) kanssa. 

Aikido on itsepuolustuslaji jossa pyritään välttämään fyysistä kontaktia tai sen ollessa mahdotonta pyritään tilanteeseen jossa hyökkäys ei pääse kasvamaan tai tapahtumaan uudestaan. 
Tärkeää on myös oppia hyväksymään hyökkäys ja reagoimaan tarvittavalla tavalla. Tekniikan ei tarvitse loppua hyökkääjän heittämiseen tai lukottamiseen, usein pelkkä etäisyyden saaminen on riittävää itsepuolustusta.

Ilman hyökkäystä (esimerkiksi tarttuminen tai lyönti) tai sen aikomusta mitään aikido tekniikkaa ei voi suorittaa, tästä syystä harjoituksissa opetellaan myös hyökkäämään, liikkumista sekä turvallista kaatumista. 
Harjoituksissa tulee vastaan varmasti asioita jotka eivät ole "puhdasta aikidoa", voimme lainata harjoitteita salin muilta lajeilta. 

Aikido on siis myös monipuolista terveyttä edistävää liikuntaa jota voi harrastaa iästä riippumatta. Salilla toimiikin iso ja aktiivinen junnubudo ryhmä jonka vyöjärjestelmä tulee aikidon puolelta. 

Ohjaajat

Juri
Ahokas
Marko
Nordqvist

Yleiset harjoitusajat

 • Ti 19:30 - 21:00
 • Pe 16:30 - 18:00
 • Su 17:30 - 19:00